Byggherreombuds klare råd for ny skole i Surnadal får tilslutning i formannskapet: - Bygg nytt og separat

Formannskapet i Surnadal ønsker å bygge ny barneskole inntil ungdomsskolen, og håper det lar seg gjøre innenfor vedtatte budsjett. De setter ned en faggruppe med profesjonell byggeleder for å prøve å få det til.

Byggherreombud på plass: Nå kan det hende skoleutbyggingen på Øye kommer inn på rett spor, når byggherreombud Helge Rønning (midten) nå er på plass. På bildet rådmann Knut Haugen, ordfører Lilly Gunn Nyheim (Ap) og Olav Rønning, Surnadal kommune. 

Nyheter

Surnadal kommune skal bygge nye skole. Kommunen trenger sårt en ny barneskole. Småskolen er med unntak av ett av tre bygg saneringsferdig. Men da anbudene kom inn smalt bomba. Den skolen kommunestyret har vedtatt det ønsker å bygge, 1–10 skole på Øye, blir nesten 65 millioner kroner dyrere enn det kommunen har vedtatt skolen skal koste. Billigste anbud var på nær 240 millioner kroner, mens kommunen har avsatt 175 millioner kroner. Kommunen må derfor enten bevilge mer penger, eller som rådmannen ønsker; ikke gå utover ramma, men tilpasse skolen til de penger kommunen har vedtatt å bruke. Dette for å holde driftskostnadene nede i en kommune som sliter med å tilpasse driftsnivået inntektene og går med underskudd.