Sammen om rydding av strandlinja

Mange av skoleklassene ved Halsa barne- og ungdomsskole har ryddet i strandlinja den siste tiden. .
Nyheter

Torsdag 2. mai hadde Lerøy Midt ved ansatte ved avdeling Renndalen, i samråd med Halsa næringsforening ved Mari Westad, invitert 6. og 7. klasse ved Halsa barne- og ungdomsskole til en dag med rydding i strandlinja samt omvising på anlegget.

Elevene ble kjørt med buss fra skolen klokken 08.45 og utstasjonert på ulike destinasjoner sammen med ansatte fra skolen. De ansatte hadde fått med seg to ruller med plastposer som skulle fylles, hver sin radio for å holde kontakten og et oversiktskart over områdene som skulle ryddes samt navnelister og nødvendig kontaktinfo.

Både elever og ansatte gyv løs på oppgaven med stor iver, og når de ble hentet fra sine designerte ryddesoner med båt og fraktet ut til anlegget var alle enige om at det hadde vært flotte timer, i helt normalt nordmørsvær. I tidsrommet mellom 09.00 og 11.30 hadde de fått oppleve regn, sol, vind, snø, sludd og hagl, men ingen mistet motet av den grunn.

Så bar det ut til anlegget hvor det ble et besøk inn i brakka til de ansatte, som flyter ved siden av merdene, hvor de besøkende fikk se på bilder overført via undervannskamera, før det ble en runde rundt merdene for å ta laksen litt nærmere i øyensyn. Det hørte med en innføring i HMS som både omfattet bruk av flytevest og hjelm, samt regler for opphold i båt og ved vaktbua.

Elevene ble påspandert is og brus som takk for innsatsen før det ble fotografering med søppelhaugen som de hadde samlet inn før det var busstur tilbake til skolen og videre hjem.

Slike dager er viktige for alle involverte da det gir mulighet til å lære mye for elevene, både om søppel, plast og nedbrytningstid, og miljøet, samt at de får bidratt til å holde nærmiljøet i Halsa rent. Lerøy Midt får møte, og presentere seg, til lokalsamfunnets kommende arbeidsstyrke, samt at de får engasjert ungdom til å bidra til at et utsatt havmiljø blir litt renere og litt vakrere.

I  tillegg til å arrangere strandrydding har Lerøy Midt gitt 10.000 kroner til de to klassene som hjalp til som takk for hjelpen.

For Halsa barne- og ungdomsskole

Sigve Torland

Rektor