- Når årene går, er det lett å glemme hvor rasfarlig Oppdølsstranda er

Ønsker ikke at kommunen skal tilrettelegge og ta ansvar for Oppdølsstranda.

Arkivbilde. 

Nyheter

Erling Rød (Frp) har i en interpellasjon tatt til orde for at kommunen skal vurdere rydding og utbedring av gammelvegen til Sandvika på utsida av Fonnafonntunnelen til gang- og sykkelsti. Rød ønsker å åpne opp Sandvika for fritidsbruk.