Arbeiderpartiets gruppeleder i Nesset:

– Dette er på mange vis blitt en personlig sak med et høgt konfliktnivå. Jeg er liten lysten på at gruppa skal bindes i denne saka

Arbeiderpartiet i Nesset stemmer neppe samlet verken i formannskapet eller i kommunestyret når reguleringsplanen for Bergmesteren Raudsand kommer opp til politisk behandling.

Hodebry: Reguleringsplanen for Bergmesteren Raudsand skaper hodebry for nessetpolitikerne. Ap-gruppa kan komme til å stemme ulikt både i formannskapet og i kommunestyret. På bildet: May Tove Bye Aarstad, Toril Melheim Strand, Anders Torvik og Mellvin Steinsvoll. 

Nyheter

Formannskapet får saka på bordet førstkommende tirsdag, før saka går videre til kommunestyret, torsdag 23. mai.