Ønsker å utvikle ledere på heimebane

Martha Torvik satser på kortreist lederutvikling. Hun arrangerer kurs for ledere i Surnadal.

Ønsker velkommen: Martha Torvik holder kurs i relasjonsledelse og relasjonskompetanse for bedriftsledere, lærere og idrettsledere.  Foto: Geir Forbregd

Nyheter

Martha Torvik driver med kurs i relasjonsledelse og relasjonskompetanse for bedriftsledere, lærere og idrettsledere. Hennes visjon er helsefremmende, åpne og inkluderende arbeidsplasser, skoler og idrettslag. Gjennom selskapet Marys Place hjelper hun ledere og trenere til å skape resultater gjennom å påvirke mennesker til å ta i bruk det beste i seg selv. Torvik har hele landet som kursarena.