Ser ingen dramatikk i tomme ordrebøker fra 2020

Fungerende leder er optimist og sterk i troen på at det løser seg.

- Vi hadde håpet å slippe å permittere, men i og med at vi ikke har byggeoppdrag nå, er det bare jobb til halvparten av de ansatte, sier fungerende leder Øyvind Vaagland Reiten til Driva.  Foto: Magne Lillegård

Nyheter

Vaagland båtbyggeri i Halsa permitterer halve arbeidsstokken. Dette i påvente av et nytt skrog. Ordrebøkene er tomme fra 2020.