Derfor sier de ja

Bergmesteren, Veidekke og Stena Recycling ser at første etappe i etablering av et moderne gjenvinningsanlegg på Raudsand går mot slutten. Nesset kommune er i ferd med å få regulert industriområdet på Raudsand til akkurat industri, noe kommunen mangler.

Vil etablere: Geir Sørensen   Foto: Foto: PRIVAT

Nyheter

Folketallet i Norge går opp mens det synker i Nesset, nedgangen er på 10% siden år 2000. 50% av arbeidstagere jobber utenfor kommunen. Tallet på arbeidsplasser i fylket har steget med 30% siden 1986, men falt med 10% i Nesset. Lokalpolitikerne ser dette, og samarbeider godt med prosjektteamet i å avklare om en slik etablering vil være trygg for nærmiljø, arbeidsmiljø, luft og sjø gjennom konsekvensutredningen som har vært på høring.