Mange meiningar om deponiplan

Deponi-saka nærmar seg lokal avklaring, når reguleringsplanen for Raudsand kjem til politisk behandling i Nesset, først i formannskapet tysdag 14. mai. Vi har snakka med folk i Eidsvåg, politikarar og byråkratar, og aktørar for og i mot etablering av deponi for farleg avfall.
Nyheter

(Romsdals Budstikke) – Nei, dette vil eg ikkje seie noko om. Eg har sjølvsagt gjort meg opp ei meining, men den vil eg halde for meg sjølv! Det seier Lidvard Langseth - og gliser.