Gir grønt lys for badeplass?

Torsdag kan formannskapet bevilge 90.000 kroner til tilrettelegging for bading ved Fjordparken.

Snart på plass? Ungdom i Sunndal ønsker seg sentrumsnær badeplass - allerede til sommeren.  Foto: Ingrid Ellevset

Nyheter

Unge har tatt initiativ til og ønsker fortgang i arbeidet for å få en sentrumsnær badeplass på Sunndalsøra.


Initiativ fra ungdom i Sunndal:

– Vi vil ha en badeplass i sentrum!

Ungdom i Sunndal vil ha en utendørs badeplass på Sunndalsøra – allerede til sommeren. – Dette skal vi se på, lover ordfører Ståle Refstie. Han takker for påminningen og tar med seg ønsket fra ungdommen til plantjenesten.

 

Formannskapet skal torsdag vurdere å bevilge 90.000 kroner til tilrettegging for bading i Fjordparken. I tillegg må formannskapet gi dispensasjon fra ferdselsområde i sjø øst for dampskipskaia.

I forslaget til formannskapet beskrives blant annet utlegging av badebøyer for avgrensning av badeområdet, mot Hydrokaia og båttrafikken. Det foreslås også utlegging av en badeflåte utenfor Litjharryn som badende kan svømme ut til. I forslaget til formannskapet nevnes også en vanntrampoline som alternativ. Denne har bare tjue dagers leveringstid, i motsetning av badeflåter, som det er usikkert om kan leveres innen sommeren. Kostnadene forbundet med tiltaket, inludert et lass rundkornet elvagrus ved nedgangen til vannet, anslås til rundt 90.000 kroner.


Her kan det bli et yrende badeliv allerede i sommer:

Lover utmerket badevann

– Vi skal få til noe her allerede i sommer, sier ordfører Ståle Refstie.

 

Søknad om dispensasjon er sendt på høring til berørte myndigheter. Tre av fire var positive. Den fjerde kommer fra rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne, som ikke ser at prinsippet om universell utforming er ivaretatt i planskissene for badeplass ved Fjordparken.