Skrikende behov for ny sentrumsbarnehage

Kapasiteten i barnehagene i Sunndal er sprengt. Ferdigstillelse av den nye barnehagen på Ålvundeid og utvidelse av Holssand barnehage monner lite.

Ny barnehage: Allerede før den nye barnehagen på Holssand sto ferdig i 2016 (her fra åpningen), var den for liten. Det ble løst blant annet ved at egentlig nedlagte Villabyen ble tatt i bruk igjen, som underavdeling til Holten. I 2020 utvides Holssand barnehage med byggetrinn 2 – men sjøl med utvidelsen og ny barnehage på Ålvundeid, har kommunen bare redusert deler av kapasitetsmangelen.  Foto: Inge Nordvik

Nyheter

Det fastslår barnehagesjef Mona Reinset i et saksframlegg til oppvekst- og omsorgsutvalget. Barnehageinntaket 2019 er tema for utvalget kommende tirsdag. I saksframlegget tegner barnehagesjefen et tydelig bilde av en situasjon som er krevende å håndtere.