Vil ikke spå resultat i kommunestyret

Ordfører Rolf Jonas Hurlen ønsker ikke å spå utfallet når reguleringsplanen for Bergmesteren Raudsand kommer opp til behandling i kommunestyret 23. mai.

Håper på ja i kommunestyret: Ordfører Rolf Jonas Hurlen. 

Nyheter

– Nei, jeg ønsker ikke å uttale meg om det, sier Hurlen.