– Rammer drosjenæringa

Drosjeeiere over hele landet protesterer mot regjeringas forslag om endringer i Yrkestransportloven. De mener endringene vil ramme drosjenæringa spesielt hardt.

Aksjonerte: Bengt Haugen fra Sunndal Taxi og daglig leder Linda Sæter i Nesset Taxi aksjonerte mor regjeringas forslag som åpner for at maksimalgrensen på antall løyver blir opphevet.  Foto: Privat.

Nyheter

Nesset Taxi med daglig leder Linda Sæter i spissen og Sunndal Taxi samlet seg nylig til en stille protest mot de foreslåtte endringene som blant annet fører til at maksgensen på antall løyver blir opphevet, og at krav om faglig kompetanse for dem som innehar løyvet blir fjernet. Kravet om tilknytning til en drosjesentral blir også opphevet.