Må i fengsel for trygdebedrageri

Leverte meldekort, fikk urettmessig utbetalt 186.000 kroner.

Fengsel: Mannen fra Sunndal ble i Nordmøre tingrett (bildet) dømt til fengsel i 60 dager for underslag.  Foto:

Nyheter

Sunndalsmannen avga en uforbeholden tilståelse i tingretten nylig.