Folketog og tradisjonell feiring

Etter biltog og frukost på formiddagen starta den tradisjonelle feiringa av nasjonaldagen på ettermiddagen.
Nyheter

Først gudsteneste i Todalen kyrkje, og så folketog til skulen der resten av programmet gjekk føre seg.