Utbrytere kan risikere å bli ekskludert

- Det ender svært sjeldent med eksklusjon, men vedtektene gir rom for at det kan startes en slik prosess mot representanter som bryter ut og stemmer mot vedtak i medlemsmøte.

Møtebordet: Fra venstre: Per Vidar Kjølmoen, Vigdis Fjøseid, Tor Steinar Lien og Anders Torvik. 

Nyheter

Fylkesleder Per Vidar Kjølmoen i Møre og Romsdal Arbeiderparti sier det er opp til lokalpartiet om det skal startes en slik prosess dersom noen i Ap-gruppa i Nesset velger å bryte ut og stemme for reguleringsplanen under torsdagens møte.