Driva-debatten i Vårsøghelga:

– Ungdom må bli høyrt

– Trump hadde ikkje vorte president i USA om ungdommen hadde fått bestemme, seier fylkesleiar i AUF, Helene Wahlstrøm og peiker på et ein av fire ungdommar er bekymra for framtida med tanke på klimaet.

Driva-redaktør Sigmund Tjelle med forebyggingsrådgjevar Marit Solem Meisingset, leiar i Surnadal IL, Sondre Ormset, ungdomspolitikar Ole Stensby, Fylkesleiar i AUF, Helene Wahlstrøm, lærar på gaminglinja ved Tiller vgs., Alexander Hole, kulturleiar Sunndal kommune, Ole Magne Ansnes samt Elinor Bolme frå Surnadal sanitetsforeining og ordstyrar Svein Sæter.  Foto: Magne Lillegård

Nyheter

Fylkesleiaren i AUF var ein av seks deltakarar i panelet som Driva og Surnadal sanitetsforening hadde samla for å debattere ungdom og kva dei har å stri med i vårt område.