Nyscena sto i sentrum på årets Kleivakveld

- Det gjør ihvertfall ikke jeg, sa Henning Sommerro.
Nyheter

Henning Sommerro er årets hovedartist på Kleivakvelden. Men falsk beskjeden som han er ønsker han ikke å stå i sentrum og overskygge den som hedres med Kleivakvelden, Hans Hyldbakk. Det gjorde han klart med en gang kvelden startet. Nyscena fikk derimot stor oppmerksomhet. Positiv sådan.