– Håpløst å legge ned trafikkstasjonen

Politikere og foreldre og kjøreskoler reagerer kraftig på at ungdom i distriktene blir fratatt mulighet for å kjøre opp på motorsykkel og traktor.

Kjøreskoleeier Jan Inge Betten i Surnadal synes det er trist at det er ungdom i distriktene som skal lide på grunn av regjeringas sentralisering av tjenester.  

Nyheter

Statens vegvesen har gjort en faglig vurdering de mener er grundig om konsekvensene av å legge ned Sunndal trafikkstasjon og redusere tilbudet i Kristiansund. Etaten mener ved å forsterke tilbudet på noen færre trafikkstasjoner kan det bidra til færre drepte i trafikken og økt trafikksikkerhet. Både for motorsyklister og for andre trafikanter.