Vil ikke ekskludere Ap-medlemmer

Arbeiderpartilaget i Nesset ønsker ikke å ekskludere medlemmer.

Fra medlemsmøtet: Fra venstre: Per Vidar Kjølmoen, Vigdis Fjøseid, Tor Steinar Lien og Anders Torvik.  Foto: Sigmund Tjelle

Nyheter

Styret i Nesset Arbeiderpartilag var tirsdag samlet for blant annet å diskutere situasjonen i partiet etter at fire av sju kommunestyrerepresentanter stemte for å godkjenne reguleringsplanen for Bergmesteren Raudsand. Dette stikk i strid med et vedtak i medlemsmøte der flertallet påla gruppa å stemme samlet mot å godkjenne reguleringsplanen.