FREDAGSTANKER

Et tøffere ordskifte

"Man er best tjent med å holde seg innenfor folkeskikken og vise respekt for hverandres meninger."
Nyheter

Det offentlige ordskifte er blitt tøffere. Vi ser det i noen leserbrev, men først og fremst på sosiale medier som også omfatter kommentarfeltene med utgangspunkt i saker som redaktørstyrte medier deler på Facebook.