Friluftsskole for unge

Den første uka i sommerferien inviteres barn og unge med på Friluftsskole med uteaktiviteter og mange fine turer i Halsa.

Friluftsskolen i Halsa er for barn og unge i alderen 9–15 år og arrangeres i uke 26. Påmeldingsfristen her er allerede 6. juni. I Tingvoll blir det friluftsskole i uke 32.   Foto: Friluftsrådet Nordmøre og Romsdal

Nyheter

Friluftsskolen i Halsa er et nystartet samarbeid mellom Friluftsrådet Nordmøre og Romsdal og ulike frivillige lag og foreninger i Halsa. Målet er å gi deltakerne en lystbetont introduksjon til friluftslivet gjennom å gi grunnleggende kunnskap og mulighet til å leve det gode friluftslivet i praksis.