Omfattende befaring i forbindelse med Aurarevisjonen:

– NVE sier nei til nesten alt. Sett fra Nesset er det svært viktig å få gjennomslag for minstevassføring i Aura

– Vi er glade for at vi nå ser ut til å være på oppløpssida for Aurarevisjonen. Dette har tatt altfor lang tid, sier ordførerne Ståle Refstie og Rolf Jonas Hurlen.

aursjøen: Kommunene Sunndal, Nesset og Lesja har fremmet mange krav i forbindelse med Aurarevisjonen. Tirsdag kommer representanter fra departement og direktorat på befaring og for å møte representanter fra berørte bygder og kommuner. 

Nyheter

Tirsdag 11. juni kommer en delegasjon ledet av Olje- og energidepartementet til Sunndal og Nesset for blant annet å møte ordførerne i Sunndal, Nesset og Lesja i forbindelse med den pågående Aurarevisjonen. Etter velkomstmøtet på rådhuset i Sunndal, setter delegasjon på rundt 50 personer kursen mot fjellet og utbyggingsområdet. Tre departement, flere direktorat, tre fylkesmenn, fjellstyrer, grunneiere og representanter fra lokale bygdelag står på gjestelista. Befaringen går over to dager og avsluttes ved Eira tirsdag kveld.