Ber Statkraft ta ansvar for Aursjøvegen

Kommunestyret i Sunndal er klare på at Aursjøvegen skal være en veg som fritt skal kunne benyttes av almennheten og at Statkraft tar fullt ansvar for drift og vedlikehold.

fri ferdsel: Kommunestyret i Sunndal krever at Aursjøvegen skal være åpen for fri ferdsel - uten brukerbetaling.  Foto: Ole Petter Pedersen

Nyheter

Ordfører Ståle Refstie er glad for at Aurarevisjonen endelig ser ut til å gå inn i sin siste fase. Han sier NVE i sin innstilling til departementet ikke har tatt hensyn til tidligere uttalelser fra Sunndal kommune. Kommunestyret anså det dermed ikke som hensiktsmessing å gjøre en ny vurdering av disse sakene ved behandlingen av NVEs innstilling.