Liten nedgang i bestanden

Det er påvist færre gauper og familiegrupper denne vinteren enn sist vinter.

Gaupefamilie.   Foto: Thomas Strømseth, Statens naturoppsyn

Nyheter

Det er i vinter påvist både færre gauper og færre familiegrupper av gaupe her i landet, sammenlignet med forrige vinter, ifølge Rovdata.

I vinter er det estimert at det var 55 familiegrupper av gaupe i landet, som er en nedgang på 2,5 familiegrupper fra i fjor. Forrige vinter ble det estimert 57,5 familiegrupper.

Ei familiegruppe består av ei morgaupe i følge med en eller flere unger. Halve familiegrupper er delt mellom rovviltregioner i Norge eller Sverige.

– Gaupebestanden ligger for sjuende året på rad under det nasjonale bestandsmålet. Stortinget har bestemt et nasjonalt bestandsmål på 65 årlige familiegrupper av gaupe, forklarer Jonas Kindberg, leder i Rovdata.

Ut fra antall familiegrupper er det estimert at det var 323 gauper i landet før kvotejakta i 2019 og før nye unger blir født.

– Det er en nedgang på fem prosent i forhold til 2018. Forrige år var det cirka 340 dyr i Norge, forteller Kindberg.

Les mer på Rovdata