"Russevaksina" bør settast i 10.klasse

Er fornuftig å ta vaksine mot smittsam hjernehinnebetennelse tidleg.

Illustrasjonsfoto  Foto: Arkiv

Nyheter

Folkehelseinstituttet er av den formeining at ungdommar i alderen 16 – 19 år bør vurdere å vaksinere seg. Deltaking i aktiviteter med tett samvær med andre ungdommar i fleire dagar, festing, høgt alkoholinntak, deling av flasker og sigarettar, aktiv eller passiv røyking og lite søvn kan auke risikoen for smitte, og for at sjukdommen får et alvorlig forløp. I Norge gjelder dette spesielt russefeiring, men kan også være aktuelt ved festivalar, idrettssamlingar og ungdomsleir.