Ordføreropprør mot fortsatt trussel om nedleggelse av fødetilbudet i Kristiansund

Orkide står samlet.
Nyheter

Ordførerne i arbeidsutvalget i Orkide sier de er svært misfornøyd med innstillingen til styremøtet i Helse Møre og Romsdal den 12.6.19 hvor adm. direktør Nils Kvernmo opprettholder forslaget om å legge ned fødeavdelingen i Kristiansund. Utvalget mener Kvernmos forslag om å utsette vedtaket om tidspunkt for iverksettelse til første halvår 2020, med stor sannsynlighet vil medføre en forvitring av fagmiljøet i Kristiansund.  Orkide mener opprettholdelse av fagmiljøene både i Kristiansund og Molde er viktig.