Sunndalsporten kan snart være historie

Om ikke bygdefolket handler mer i butikken.

Sunndalsporten  Foto: Siri

Nyheter

Sunndalsporten Eiendom AS hadde i fjor et regnskapsmessig underskudd på 2,6 millioner kroner. Dels kommer dette på grunn av nedskriving av verdien på bygget med vel to millioner kroner i 2018, og dels fordi det er sparsomt med leieinntekter på bygget.