Kommunedirektøren tilrår å selge Stangvik Aldersheim

Ingen vil kjøpe leiligheter.
Nyheter

Da Stangvik aldersheim vart nedlagt blei det bestemt at kommunen skulle bygge om heimen til utleieleiligheter. Det skulle være ti bueinhetar, der kommunen skulle disponere fem og der fem skulle selgast på den opne marknaden.