Kommunedirektøren seier nei til å støtte kjøp av Hydrocleaner

- Konkurransevridande.
Nyheter

Kommunedirektøren i Surnadal imøtekjem ikkje søknaden frå Mikkelsen Maskin AS om investeringsstøtte til kjøp av Joskin Hydrocleaner. Avslaget blir begrunna med at dette vil vere konkurransevridande ovanfor andre lokale entreprenørar samt at praksisen for bruken av næringsfond har vore og ikkje støtte innkjøp av lett omsettelege handelsvarer.