Fortsatt sterk motstand mot utvidelse av grustak:

«Politikerne må stille krav som gjør det levelig for oss som bor her»

Det er fortsatt sterk motstand blant naboer til planene om utvidelse av grustaket i Litldalen. – Politikerne må stille krav som gjør det levelig for oss som bor her, mener de.

Stormælen: Det er området Stormælen øst for fylkesvegen Veidekke ønsker å utvide. Etter dagens reguleringsplan gjenstår det 1,8 millioner kubikk masser som kan tas ut. Det innebærer at det kan tas ut masse herfra i 13 år framover. Imidlertid foreligger et nytt forslag til reguleringsplan, som omfatter et område som inneholder cirka fire millioner kubikk med morenemasse. Dette gir uttak i drøyt 30 år.  Foto: Ingrid Ellevset

Nyheter

– To hundre meter, sier Vidar Rudi.