Sliter med å holde budsjettet - lønnsposten sprekker

Tertialrapporten viser underskudd på drift med fem millioner kroner.
Nyheter

Ordfører Lilly Gunn Nyheim (Ap) i Surnadal mener kommunen må se på endringer i strukturen i kommunen. Dette fordi kommunen bruker for mye penger i forhold til budsjett. Tertialrapporten viser behov for en inndekking av overforbruk på fem millioner kroner.