90.000 til badeplass

Kommunestyret bevilget onsdag 90.000 kroner til tilrettelegging for bading i Fjordparken.

Fjordparken: Nå blir det badeplass for ungdommen her.  Foto: Ingrid Ellevset

Nyheter

Dette i tråd med vedtaket i formannskapet i mai. Beløpet skal dekke kostnader til et lass rundkornet elvegrus ved nedgangen til sjøen, badebøyer for avgrensning av badeområdet mot Hydrokaia og båttrafikken, og en badeflåte eller badetrampoline utenfor Litjharryn som badende kan svømme ut til.

Kommunens arealplanlegger Berit Skjevling sier hun håper arbeidet nå kan ta til snart, og at hun vil ha dialog med kommunalteknisk om dette. Det er to til fire ukers leveringstid på badeflåten eller vanntrampolinen.

Vedtaket ble fattet med 23 mot tre stemmer for et alternativt forslag framsatt av Stig Rune Andreassen (Frp). Han pekte igjen på Pollen som den beste plassen for en sentrumsnær badeplass, og ville ha et vedtak som sier at kommunen allerede nå skal kontakte grunneier og bevilge penger til oppstart av grunnvannsbrønn, før en innarbeider i budsjettet for 2020 kostnadene til blant annet mudring av vannet.

Formannskapet har stilt seg positive til etablering av en badeplass ved Tredalspollen i samarbeid med lokale krefter og organisasjoner, og har bedt administrasjonen jobbe videre med dette på sikt.


Sentrumsnær badeplass i Sunndal – Fjordparken eller Tredalspollen?

– Ja, takk, begge deler

Formannskapet i Sunndal vil både gi ungdommen boltreplass i Fjordparken til sommeren og være med og tilrettelegge for sentrumsnær badeplass for alle i Tredalspollen på sikt.

 

Kostnadsoverslag for Pollen har vist at det vil koste rundt millionen med blant annet mudring, etablering av grunnvannsbrønn, oppfylling og opparbeidelse av plen og ei lita sandstrand, flytebrygge med stupetårn og skjerming mot golfbanen.


Mener at det er "rein galimatias" å anlegge badeplass ved Fjordparken

– Pollen er rett plass

Stig Rune Andreassen (Frp) vil ha sentrumsnær badeplass i Sunndal – men er overbevist om at Fjordparken ikke er det riktige stedet. Han peker på Pollen, i likhet med mange andre.

 

Det er et initiativ fra sunndalsungdommen som har satt fart i planene om en sentrumsnær badeplass på Sunndalsøra.


Initiativ fra ungdom i Sunndal:

– Vi vil ha en badeplass i sentrum!

Ungdom i Sunndal vil ha en utendørs badeplass på Sunndalsøra – allerede til sommeren. – Dette skal vi se på, lover ordfører Ståle Refstie. Han takker for påminningen og tar med seg ønsket fra ungdommen til plantjenesten.