Føljetongen Fv 670 - får bedre skråkanter

Ordfører Lilly Gunn Nyheim (Ap) i Surnadal vant fram i Samferdselsutvalget.

Får: Grunneier Jostein Hausberg og ordfører Lilly Gunn Nyheim er fornøyd med at lansbruksavkjøringene fra Fv 670 blir utbedra.  Foto: Geir forbregd

Nyheter

Fylkesveg 670 i Surnadal utbedres nok en gang. Skråkantene på avkjørsler er for bratte.