Håp om vatn i Aura?

– Det er vår klåre oppfatning at NVE si innstilling er i strid med Vannforskriften og retningslinjene for revisjon av konsesjonsvilkår. Med dagens lover og forskrifter kunne derfor Aura og takrenneutbygginga aldri skjedd utan minstevassføring i elva Aura i Eikesdal.
Nyheter

Det sa ordførar Rolf Jonas Hurlen under den store befaringa saman med Olje og energidepartementet tisdag.