- Høyre er i dag limet i regjeringssamarbeidet, vi håper at vi også i Sunndal kan bidra til å kunne skape et alternativ

- Nei, valget i Sunndal er ikke avgjort.
Nyheter

Aura Avis sin redaktør tar i sin leder nå på fredag seieren på forskudd for kommende kommunestyrevalg på vegne av Arbeiderpartiet. Vi merker oss at han også tar for gitt at Senterpartiet i Sunndal vil støtte Ap og dermed «garantere» fortsatt fire nye år for Refstie dersom det ikke skulle bli rent flertall denne gangen.

Vi har som kjent nok penger å rutte med i Sunndal Kommune til at det er en overkommelig oppgave å holde folk rimelig fornøyde. Men vi trenger noe mer enn å være mett og fornøyde hvis vi skal utvikle kommunen til å bli en attraktiv bokommune og snu den negative utviklingen i innbyggertall, hvis vi skal opp en divisjon innen reiseliv og besøksnæring, hvis vi skal bli en frontrunner innen klima og miljø og hvis vi skal få mer velferd for pengene.

Slik kommunestyret nå er sammensatt kan alle saker - år etter år - besluttes på Ap sitt gruppemøte før kommunestyremøtene. Da er det lett å se at de gode politiske prosessene, den gode debatten og en aktiv opposisjon kan bli skadelidende.

Høyre er i dag limet i regjeringssamarbeidet, vi håper at vi også i Sunndal kan bidra til å kunne skape et alternativ i Sunndal ved å samarbeide bredt med de ikke-sosialistiske partiene i kommunen vår. Sist kommunestyre skulle velges i Sunndal valgte 37.5% å ikke stemme. Dette er flere enn de som stemte på alle de andre partiene enn Ap sammenlagt! Derfor oppfordrer vi i Sunndal Høyre alle til å bruke stemmen sin – og gjerne stemme litt kreativt til høsten.

Arild Håkonsen, Sunndal Høyre