Prøver viser rent, men kaldt badevann

Ser etter tarmbakterier.
Nyheter

Miljøretta helsevern er påpasselig med å sjekke bakterieinnholdet i badevannet på Indre Nordmøre. Så langt i år er det stort sett grønt. Vannet er renere enn det er varmt å bade i.