Får bygge større på hyttetomta - 100 kvadrat er for lite

Utnyttingsgrad blir 30 prosent.
Nyheter

Surnadal kommune ønskjer å endre reguleringa av Gammelsagelva hyttefelt slik at større del av hyttetomtene kan bebyggast. I dag heiter det i bestemmelsen for feltet at det ikkje kan byggast hytter større enn 100 kvadratmeter på tomtene.