Selger gårdsbruk med jaktrett på egne dyr og salgbare hyttetomter

800 mål tomt med mulighet til skogsdrift.

  Foto: Nathan Lediard

Nyheter

Ønsker du et lite gårdsbruk med jaktrett på to hjort og fritt antall rådyr. Da har du sjansen nå. Kjell Ola Mossing selger landbrukseiendommen sin. Flott beliggende i Ålvundfjord, med 800 mål tomt og egen seter. Eiendommen har også strandlinje. Det er mulighet for skogsdrift, og det er ei eiga sag på gården.