Skutehistorie på Sjøbruksmuseet

Serverte tørrfisk og sjøsalt lokalhistorie.
Nyheter

Sjøsalt lokalhistorie fengar tydelegvis. Mange møtte opp til «Skuter og stemmer» på museet i Bøfjorden søndag.