Fjord1 fortsetter over Halsafjorden - billigst med 1,2 milliarder kroner

Fortsetter i 10 nye år.
Nyheter

Statens vegvesen har tildelt Fjord1 kontrakten på drift av ferjesambandet E39 Halsa-Kanestraum. Kontrakten gjelder drift av tre helelektriske ferjer og har en varighet på 10 år, fra 2021 til 2030.