- Håpløs innføring av nytt ferjekort

Rammer frivillige lag og organisasjoner.
Nyheter

Stortinget har bestemt at det skal innføres autopass også på ferjer. Siden ikke alle ferjer har brikkesystem utstedes nå autopasskort. Dette erstatter det gamle ferjekortet som gikk ut 1. juli.