Lodve Solholm ny styrelder i «Jeg velger meg et giftfritt Nesset»

Ber om at salget av område på Rausand stoppes.

Tidligere fylkesmann Lodve Solholm 

Nyheter

Organisasjonen skriver i en pressemelding at «Jeg velger meg et giftfritt Nesset» ble stiftet i 2017 og er en tverrpolitisk grasrotorganisasjon med primært geografisk nedslagsfelt for innbyggerne i Nesset, Sunndal, Tingvoll, Gjemnes, Kristiansund og Averøy, samt kommunene Molde og Midsund ut fra den forestående kommunesammenslåing.

Organisasjonens formål er å stoppe planene for etablering av deponi for uorganisk farlig avfall på Raudsand. I tillegg ønsker organisasjonen å bidra til å stanse planene for utvidelser av dagens virksomhet, det såkalte deponi 2. Samtidig skal organisasjonen ha fokus på opprydding etter tidligere drift.

Organisasjonen «Jeg velger meg et giftfritt Nesset» avholdt årsmøte på Angvik Gamle Handelssted torsdag denne uka. Det var stort fremmøte av medlemmer og andre observatører som sympatiserer med foreningens arbeid.

Årsmøtet vedtok å komme med en uttalelse vedrørende statens pågående salg av landarealer på Raudsand: Staten har ved Næringsdepartementet i disse dager lagt ut for salg statens eiendommer på Raudsand.

Organisasjonen «Jeg velger meg et giftfritt Nesset» stiller seg svært kritisk til at staten på dette tidspunkt vil selge seg ut av Raudsand. Det området som nå selges, inneholder stor forurensning, og arealer som staten ikke har ryddet opp i. Det er også betydelige malmreserver av nasjonal interesse. Det er skuffende og utrolig at staten velger og forlate området på dette tidspunktet, og det kan synes som at salget er tilegnet én kjøper, nemlig Bergmesteren Raudsand eller Veidekke.

- Vi mener at staten må rydde opp i sitt område som har så store mengder forurensede masser, til dels av ukjent karakter, i grunn og deponier. Staten kan ikke selge mineralressurser – gjenværende – av dette omfang, og som har potensiell utvinningsverdi i fremtiden ved ny teknologi.

- Vi ber om at salget stoppes.

Årsmøtet valgte følgende nye styre for organisasjonen:

Styreleder Lodve Solholm Ålesund

Nestleder: Kristin Sørheim Tingvoll, Styremedlem Stig O. Jacobsen Gjemnes, Styremedlem Olbjørn Kvernberg Molde, Styremedlem Anne Grete Svenøy Molde, Styremedlem Per Sefland Kristiansund, Styremedlem Ola Øverli Molde, Styremedlem Peder Hanem Aasprong Tingvoll, Styremedlem Erik M. Langseth Nesset.