- Stem på politikarar som vil ha godt skuletilbod og friske tenner

Ungdomspanelet vil skape engasjement før haustens fylkestingsval.
Nyheter

- Vidaregåande oppIæring, eit godt kollektiv- og tannhelsetilbod er viktige tenester til oss som er unge i Møre og Romsdal. Fylkestinget er dei som prioriterer og bestemmer innan for desse områda. Vi meiner derfor det er viktig at ungdom engasjere seg før haustens fylkestingsval, seier nestleiar i ungdomspanelet, Ole August Iversen, i ei pressemelding.