Senterpartiet vil styre Surnadal etter det økonomien tillater

Senterpartiet i Surnadal ønsker å tilrettelegge for vekst og tilflytting. Partiet prioriterer offentlig økonomistyring.

I førersetet: Ordførerkandidat Margrethe Svinvik (Sp) i Surnadal har en meningsmåling i ryggen som gir partiet rent flertall i kommunestyret. 

Nyheter

Senterpartiet ser mange positive utviklingstrekk i Surnadal. Næringslivet går godt og det investeres i både små og store bedrifter. Ikke minst har havna et stort utviklingspotensial med tanke på økt varetransport til og fra Surnadal og en eventuell ny godsterminal på Berkåk. At næringslivet går godt fører til gode inntekter for Surnadal kommune. Faktisk så har kommunen nå et netto overskudd på arbeidsplasser, noe som gjør oss avhengige av tilflytting. Flere arbeidsplasser skaper vekst og overskudd.