Fylkesmannen frykter ukontrollert spredning av kjempespringfrø langs Eidsvågelva:

- Vi er i ferd med å miste kontrollen over spredninga

– Fremmede arter er en av de største truslene mot naturmangfoldet. Det er viktig at plantene ikke får spre seg, sier seniorrådgiver Ola Betten hos Fylkesmannen i Møre og Romsdal.

Stor plante: Kjempespringfrø kan vokse seg stor og utgjøre en trussel for naturlige vekster, sier miljøvernrådgiver Hogne Frydenlund i Nesset og seniorrådgiver og Ola Betten hos Fylkesmannen. 

Dersom det er lag eller foreninger i kommunen som har behov for litt ekstra inntekter kan de kontakte meg

Miljøvernrådgiver Hogne Frydenlund
Nyheter

Langs Eidsvågelva har det hørtes vilter brumming fra spesialutstyrte kantklippere de siste dagene. Det er firmaet Hagepleie.no med Leif Helge Solhjell i spissen som er engasjert av Fylkesmannen og Nesset kommune til å slå ned planten kjempespringfrø som de seinere åra har spredt seg i stort omfang langs Eidsvågelva og oppover mot Åsagardane.