Øker farenivået: Varsler svært kraftige regnbyger

Kan komme 30-55 mm nedbør på tre timer.
Nyheter

Det er tirsdag sendt ut farevarsel med oransje nivå som omfatter Møre og Romsdal og Trøndelag sør for Trondheimsfjorden.

Dette er nest høyeste farenivå, og beskrives som «en alvorlig situasjon som forekommer sjelden». Ifølge Meteorologisk institutt sendes oransje farevarsel ut «når konsekvensene vil bli omfattende for mange mennesker».

Tirsdag ettermiddag og kveld ventes lokalt svært kraftige regnbyger med torden. Det kan lokalt komme 30-50 mm på 3 timer. Hovedtyngden av nedbør vil komme i indre strøk, og sør for Trondheimsfjorden.

Steinar Skare ved Meteorologisk Institutt understreker imidlertid overfor NRK at det vil være store lokale forskjeller, og noen steder får ikke nedbør i det hele tatt.

Oransje nivå innebærer følgende anbefaling:

Vurder behov for forebyggende tiltak. Følg lokale myndigheters instruksjoner, og råd fra beredskapsmyndigheter. Behov for beredskap skal vurderes fortløpende av beredskapsaktører. Vurder om reisen er nødvendig. Sjekk veimeldinger (175.no). Tilpass farten og kjør etter forholdene.

Konsekvenser:

Det er fare for overvann i tettbygde områder, lokale oversvømmelser, bekke- og elveløpsendringer, jord- og flomskred der regnbygene treffer. Fare for stengte veier og/eller overvann ved bekke- og elveløp. Mange reiser vil kunne få lenger reisetid. Vanskelige kjøreforhold grunnet overvann og fare for vannplaning. Noen steder vil midlertidig kunne miste veiforbindelsen, gjerne flere dager.

Tidslinje

  1. tirsdag 6. august 2019 kl 14 - Faren øker
  2. onsdag 7. august 2019 kl 2 - Faren er over

Det er også nå gult nivå for jordskredfare samt gult nivå for skogbrannfare.

Les mer her.