God og utmerket badevannskvalitet i Sunndal

Miljøretta helsevern har undersøkt badevannskvaliteten i kommunen gjennom hele sommeren.

Utmerket: Bønnaleira i Ålvundfjord. 

Nyheter

Kvaliteten ble undersøkt på fem datoer: 3. juni, 11. juni, 19. juni, 10. juli og 16. juli.

Bønnaleira, Fugelvågen, Naustbukta, Fjordparken, to steder på Håsøran samt Pollen ble undersøkt. Bare for Fjordparken viste målingene noe annet enn karakteren "utmerket".

3. juni viste målingen karakteren "god", for både tarmbakterier (TKB) og intestinale enterokokker (IE). Dette er bakterier som er tegn på avføring fra mennesker eller pattedyr.

11. juni viste målingen "utmerket" på IE og "god" på TKB.

16. juli viste målingen "utmerket" på TKB og "god" på IE.

Det er europeiske normer som fastsetter hvilken tilstandsklasse, "utmerket", "god" eller "dårlig", vannkvaliteten holder.

Prøvene er tatt av Miljøretta helsevern, og analysert av TrollheimsLab i Surnadal.


Prøver viser rent, men kaldt badevann

Ser etter tarmbakterier.