Tidligsanking er foreløpig ikke et tema:

Det er lite som tyder på store rovdyrtap i Trollheimen

Tidligsanking av sau er et effektivt virkemiddel for å begrense rovdyrtap. I flere år har Nikolai Finset i Nesset opplevd store tap, og i år fikk han heim sauene sine rekordtidlig fra utmarksbeite. I – og rundt Trollheimen er det imidlertid lite som tyder på alarmerende rovdyrtap hittil.

Farlig jobb: Utmarksbeite i skog og fjell gjør blant annet at vinterforet heime på garden holder lenger. Sau og andre beitedyr i utmarka hindrer også gjengroing av busker og trær og bidrar til økt artsmangfold. Men det er med livet som innsats de gjør denne jobben, for våre rovdyr tar naturligvis gjerne et kjøttmåltid dersom sjansen byr seg.   Foto: Gøran Rønning

Nyheter

Det mest virkningsfulle tiltaket mot rovdyrtap er tidligsanking av beitedyra. NRK Møre og Romsdal hadde tirsdag denne uka et innslag om sauebonden Nikolai Finset i Eikesdalen i Nesset, som begynte å få heim sauene sine fra godt fjellbeite i Gravdalen allerede i begynnelsen av august.