Fisket pukkellaks i Driva

Tatt i formiddag i Øvju.
Nyheter

Driva har fått tilsendt bilder av en pukkellaks fisket torsdag morgen. Hunnfisken, som var full av rogn, ble tatt av Ola Gikling i Øvju. Det skal ikke tidligere være tatt pukkellaks så langt oppe i elva som Gikling, får Driva opplyst.

Pukkellaksen er på Artsdatabankens svarteliste over fremmede arter i kategorien «høy risiko». Ettersom fisken er uønsket i norske elver, skal all pukkellaks som fanges avlives. Sportsfiskere oppfordres også til å rapportere fangst.

 

Fisken hører opprinnelig til i Stillehavet, men ble på 50-tallet satt ut i vassdrag på Kolahalvøya i Russland. Den ble ofte registrert i Nord-Norge, men for to år siden kunne fiskere rapportere om en invasjon. Til og med i indre Oslofjord ble det fanget pukkellaks. I Russland går pukkellaksen for å være en god matfisk.

Det er også tidligere i år kommet meldinger om fangst av pukkellaks i elvene i regionen.


Pukkellaks på kroken

Både i Surna og Driva har man fått pukkellaks på kroken. Ikke overraskende, sier Erik Smiseth i Sunndal jeger- og fisk.