Oppfordring fra Trygg Trafikk:

- La bilen stå

Det er skolestart i Møre og Romsdal, og distriktslederen i Trygg Trafikk oppfordrer flere foreldre til å ta et oppgjør med egen bilkjøring til skolene.

Skolestart: Trygg trafikk oppfordrer foreldrene til å la bilen stå på skolestart. Illustrasjonsbilde.  Foto: Ingrid Ellevset

Nyheter

Det er begrenset med plass rundt skolene, og når alle leverer barna samtidig, blir det kaos. Flere beregner i tillegg dårlig tid, og da blir det mer utrygge skoleveier, sier fungerende distriktsleder for Trygg Trafikk i Møre og Romsdal, Harald Torseth i en pressemelding.

Er skolekjøringen virkelig nødvendig?

Opplæringssjef i Trygg Trafikk, Ragnhild Meisfjord, mener flere foreldre bør spørre seg om de virkelig trenger å kjøre til skolen.

– Barn liker å være i aktivitet utendørs, og de fleste ønsker å gå eller sykle til skolen sammen med vennene sine. Det bør vi voksne tilrettelegge for. Ved å følge barna til skolen, til fots eller på sykkel, er foreldrene med på å gjøre skoleveien tryggere for de minste. Våre egne kjørevaner er det hver og én av oss lettest kan gjøre noe med, fortsetter hun.

En trygg sone rundt skolen

Å etablere «hjertesone» rundt skolen er Trygg Trafikks anbefalte løsning for å gjøre nærområdet til skolen sikrere. Hjertesone er en trafikksikker sone rundt skolen med minimal biltrafikk. Hvis barna må bli kjørt, slippes de av i droppsoner utenfor hjertesonen.

Andre hjertesonetiltak kan være å lage følgegrupper, legge til rette for god sykkelparkering eller at foreldre står hjertesonevakter på utsatte steder. Stadig flere skoler etablerer hjertesoner slik at barna kan gå og sykle trygt til skolen.

– Vi mener at å lage en hjertesone er det beste foreldre og skoler kan gjøre for å gi barna en trygg skolevei. Hjertesone handler ikke bare om fysiske tiltak. Det er også en felles forpliktelse og samarbeid mellom foreldre og skolen, sier hun.

Oppfordrer foreldre til å etablere hjertesone

Hjertesone er et samarbeid mellom Statens vegvesen, Syklistenes Landsforening, Politiet, Helsedirektoratet, Miljøagentene, Foreldreutvalget for grunnopplæringen og Trygg Trafikk.

– Vi oppfordrer foreldre som ønsker å lage hjertesone rundt sine barns skole til å ta kontakt med FAU, skolen eller kommunen slik at de sammen kan finne den beste løsningen, avslutter Meisfjord.